Plastic Surgery Doctors

На який термін потрібна згода на виїзд дитини за кордон і чи завжди вона потрібна?

На який термін потрібна згода на виїзд дитини за кордон і чи завжди вона потрібна?
281177 ПЕРЕГЛЯДІВ

Нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або одного з них є обов’язковою для перетину державного кордону неповнолітніми громадянами, які не досягли віку 16 років.


 • Якщо дитина виїжджає з країни в супроводі одного з батьків (усиновлювача), потрібна нотаріально посвідчена згода іншого з батьків.
  Якщо ж дитина виїжджає з України в супроводі інших осіб, які досягли 18-річного віку - нотаріально посвідчена згода обох батьків (усиновлювачів).

  Згода батьків на тимчасовий виїзд дитини за кордон оформлюється у вигляді заяви, справжність підпису(ів) на якій має бути засвідчена нотаріально.

  У заяві обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові батьків (усиновлювачів), прізвище, ім’я, по батькові та дата народження дитини (дітей), держава прямування, часовий проміжок перебування у цій державі.

  Крім того, в заяві може бути вказана особа, яка несе відповідальність за життя і здоров’я дитини, та виступає гарантом її повернення до України.

  Якщо дитина виїжджає у супроводі представника авіакомпанії необхідно вказати його дані та назву авіакомпанії.

  Отже, для належного оформлення згоди на тимчасовий виїзд дитини за кордон батькам (усиновлювачам) необхідно звернутися до нотаріуса/дипломатичного представництва/консульської установи із:
  - оригіналами паспортів;
  - реєстраційними номерами облікових карток платників податків;
  - свідоцтвом про народження дитини.

  Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дозволяється виїзд дитини за кордон:
  - якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини;
  - якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку, що підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку;
  - у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
  свідоцтва про смерть другого з батьків;
  рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
  рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
  рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
  рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
  довідки з відділу ДРАЦС про народження дитини, що підтверджує виїзд дитини за кордон у супроводі одинокої матері;
  довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці;
  свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України;
  у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;
  у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання, за наявності заборгованості по аліментах понад три місяці (необхідно пред’явити довідку, видану органом державної виконавчої служби/приватним виконавцем та документ, виданий лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ).

  Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності:
  - нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи (для дітей, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі);
  - оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них (для дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї);
  - оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них (для дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу);
  - оригіналу рішення/розпорядження про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника (для дітей, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування);
  - рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника (для дітей, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду);
  - оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя (для дітей, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття).
Plastic Surgery Doctors
Мої відео