Plastic Surgery Doctors

Особливості встановлення факту родинних відносин

Особливості встановлення факту родинних відносин
10737 ПЕРЕГЛЯДІВ
Родинні відносини (споріднення) - кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон пов'язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків.- зазначає Тарас Грень, начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме, коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного родоначальника.
Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними. Адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. Часто на заваді реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу.
Родинні відносини можуть бути встановлені такими документами як: паспорт, свідоцтво про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, переміну прізвища, імені.
У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку.
Слід пам’ятати, що поняття родинних стосунків не застосовується до відносин між чоловіком та дружиною.
Встановлення факту родинних відносин здійснює суд у порядку окремого провадження, а сама заява про встановлення факту родинних відносин подається заявником до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем його проживання.
Заявниками у справі можуть бути:
– спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;
– особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
– інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для них.
Заявником не може бути особа яка відповідно усунена від права на спадкування.
У відповідності до стаття 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:
1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;
2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
3) докази, що підтверджують факт.
До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.
Доказами на підтвердження факту родинних відносин можуть бути:
– акти, анкети, автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книг, а також інші документи;
– листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
– покази свідків, які можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.
Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду.
Plastic Surgery Doctors
Мої відео