Plastic Surgery Doctors

Як отримати довідку ВПО, якщо відсутнє зареєстроване місце проживання

Як отримати довідку ВПО, якщо відсутнє зареєстроване місце проживання
404596 ПЕРЕГЛЯДІВ
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин 🇺🇦України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне 🏠проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 🚀збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
 
📑Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених Законом.
 
✍️Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.
 
☝️У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення:
 
✔️ військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; 
 
✔️ трудова книжка із записами про трудову діяльність; 
 
✔️ документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; 
 
✔️ свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 
✔️ атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; 
 
✔️ документ про вищу освіту (науковий ступінь);
 
✔️ довідка з місця навчання;
 
✔️ рішення про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; 
 
✔️ медичні документи;
 
✔️ фотографії; відеозаписи тощо.
 
❗️Важливо! Документи, які надаються для оформлення довідки ВПО, мають підтвердити факт проживання 📆саме на день виникнення таких обставин.
 
👩‍🏫У разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, під час подання ✍️заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник пред’являє відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що 📘посвідчують особу та ☝️підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 📲мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент, або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, видану центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 3, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.
 
💻Електронна форма довідки може формуватися засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в 📲мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо переміщеної особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.
 
Нормативна база
📌Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон)
📌Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»
📌Постанова Кабінету Міністрів України від від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»
 #БПД #ПравоваДопомога #legalaid
 
 
 
 
Plastic Surgery Doctors
Мої відео