Plastic Surgery Doctors

Полтавський педагогічний – середовище можливостей для кожного здобувача освіти

Полтавський педагогічний – середовище можливостей для кожного здобувача освіти
348532 ПЕРЕГЛЯДІВ

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – це потужна європейська освітня інституція, яка поєднує поважний досвід із найсучаснішими ">освітніми рішеннями. Педагогічний університет акумулює потенціал позитивних змін, які здійснюють його випускники у різних галузях.

Серед переваг університету – якісні освітні програми, успішні студенти, участь у ">міжнародних освітніх і дослідницьких проєктах.

Потужна команда досвідчених менеджерів і науковців формує університет як середовище розвитку, середовище інновацій, середовище цінностей.

Сьогодні університет пропонує 102 освітні програми (ОП), успішно акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до сучасного принципу розподілу місць держаного замовлення, алгоритм надає перевагу тим ЗВО, до яких подавали заяви вступники з вищими конкурсними балами. Нам довіряють найкращі випускники, які визначають високі рейтинги університету в обсягах державних місць: у цьому році Полтавський педуніверситет отримав майже 500 бюджетних місць на підготовку за освітнім ступенем бакалавр і 222 за освітнім ступенем магістр.

Ми розглядаємо освітню програму як певну систему, що формує середовище та культуру комфорту, спільного професійного розвитку, соціальної взаємодії і відповідальності. Вибудовуючи освітні програми відповідно до спеціальності, ми намагаємося презентувати унікальну специфіку ПНПУ. Ми постійно аналізуємо динамічний ринок праці, запозичуємо кращий досвід наших партнерів закордоном, враховуємо запити стейкголдерів, прогнозуємо ">сферу застосування компетенцій. Це дає нам можливість запропонувати інноваційні ОП, які відповідають запитам ринку праці. Кожна освітня програма – це унікальний проєкт, над яким постійно працює велика команда професіоналів.

У рамках однієї спеціальності в університеті можуть реалізуватися кілька освітніх програм, що дає можливість абітурієнтові обрати профільну спрямованість і спеціалізацію, перелік освітніх компонентів, спрогнозувати затребуваність на ринку праці.

Цьогоріч ПНПУ імені В. Г. Короленка також, враховуючи сучасні суспільно-економічні і політичні виклики, пропонує здобувачам нові освітні програми.

 

Пропонуємо ознайомитися із окремими із них.

Факультет фізичного виховання впроваджує нову освітню програму «Середня освіта (Фізична культура). Захист України», яка відображає запити суспільства на підготовку громадянина нової генерації, патріота, здатного відповідально діяти в умовах надзвичайних ситуацій, а також здійснювати військово-спортивну підготовку та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

При вступі на місця державного замовлення вступник надає мотиваційний лист та результати НМТ. При вступі на контракт — лише мотиваційний лист.

Вивчення спеціалізованих дисциплін «Статут Збройних сил України», «Теорія і методика викладання хортингу», «Долікарська домедична допомога в невідкладних станах», «Стройова підготовка», «Професійно-прикладна фізична підготовка» та інші надає можливість здобути актуальну та затребувану спеціальність. Співпраця з громадськими об’єднаннями військово-спортивного спрямування забезпечує високий рівень кваліфікації майбутніх спеціалістів. Як вказує стейкголдер освітньої програми, заступник військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату Едуард Бородай, актуальність спеціальності «Середня освіта (Фізична культура). Захист України» важко переоцінити: вона спрямована на підготовку фахівців з метою захисту суверенітету держави, охорони життя і здоров’я населення, тож буде потрібна допоки існуватиме запит суспільства. На випускників чекають широкі кар’єрні перспективи, затребувані як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях:

  • вчитель закладу загальної середньої освіти (фізична культура та «Захист Вітчизни»);
  • інструктор з фізичної культури;
  • керівник секції спортивного напряму в середній школі,
  • керівник фізичного виховання, інструктор зі стройової підготовки.

На базі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету у 2022 р. починає реалізовуватися нова освітньо-професійна програма «Теорія і практика STEM-освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

При вступі на бюджетні місця вступник складає фахове випробування і подає мотиваційний лист, при вступі на контракт – лише мотиваційний лист.

Основні переваги освітньої програми:

– формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для впровадження STEM-технологій в освітній процес;

– оригінальна пропозиція й упорядкована логічна послідовність вивчення освітніх компонентів загальної і професійної підготовки;

– широкий спектр вибіркових навчальних дисциплін;

– практична підготовка у межах навчальної і виробничих практик;

– забезпеченням можливості здобуття випускниками освітньої і професійної кваліфікації «Магістр освітніх, педагогічних наук. Викладач закладу вищої освіти».

Сфера працевлаштування: університети, заклади вищої освіти, заклади неперервної педагогічної та післядипломної освіти, освітні й наукові установи, департаменти освіти.

На психолого-педагогічному факультеті цьогорічним вступникам на другий (магістерський) освітній рівень спеціальності 053 Психологія освітньо-професійної програми «Психологія» пропонують сертифікатну освітню програму «Психологія поліцейської діяльності».    

Успішність професійної діяльності працівників поліції можлива за умов оптимальної сформованості професійної навченості, розвитку професійної спрямованості особистості, соціально-психологічної взаємодії та соціального контролю. Численні посади, професії та спеціальності в поліції належать до складних видів професійної діяльності, яким притаманні підвищена соціальна відповідальність за професійні помилки, наявність владних повноважень, високий рівень психічного напруження та перевантаження у процесі службової діяльності, наявність екстремальних службових ситуацій, виконання яких пов’язане з небезпекою для життя працівника поліції, ймовірність заподіяння шкоди громадянам у процесі професійної діяльності, агресивність кримінального середовища та інші. Складні види професійної діяльності поліції пред’являють значні вимоги до особистості поліцейського, його правосвідомості та професійної культури, підготовленості до професійної діяльності та набуття професійних компетенцій. Сучасний поліцейський повинен мати не тільки знання, а й навички особистої безпеки, опанування професійним стресом, запобігання професійного вигорання та деформації, збереження професійного здоров’я тощо.

В сучасних умовах постійно зростає попит на послуги психологів-фахівців, що працюють у сфері правоохоронної діяльності. На кафедрі психології ПНПУ імені В. Г. Короленка створено науково-дослідну лабораторну базу та психологічні центри з діагностики й консультування, сприятливі умови для гармонійного розвитку майбутнього фахівця і науковця у вищеназваній сфері.

Сертифікатна освітня програма «Психологія поліцейської діяльності» має на меті сформувати у здобувачів вищої освіти додаткові фахові компетентності, необхідні для психологічного супроводу у сфері поліцейської діяльності:

  • приймати оперативні та обґрунтовані фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах;
  • здатність адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності;
  • здатність у різноманітних соціальних ситуаціях ефективно взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних відносин, визначати інтереси і мотиви поведінки інших людей, примирювати сторони з протилежними інтересами;
  • здатність психологічно мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
  • здатність здійснювати тренінгову, психотерапевтичну консультаційну, психодіагностичну практичну діяльність залежно від обставин;
  • здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

Фахівці з психології поліцейської діяльності набувають знання з експертології в діяльності працівників правоохоронних органів та професійно-психологічної підготовки поліцейського, формують навички проведення психологічної діагностики в правоохоронній діяльності, ознайомлюються з особливостями комунікативної компетентності у діяльності поліцейського.  

Кожен здобувач освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка отримує можливості для особистого і професійного розвитку. Досвідчені викладачі допоможуть вам вибудувати індивідуальну освітню траєкторію, тісна співпраця із роботодавцями сприятиме формуванню конкурентних, затребуваних на ринку праці знань, спілкування зі сейкголдерами, лідерами думок, інтеграція в активне студентське життя спрятимуть формуванню соціальних зв’язків і дружніх взаємин. Чекаємо зустрічі! Полтавський педагогічний – це середовище можливостей!

 

 

Plastic Surgery Doctors
Мої відео