Plastic Surgery Doctors

Безбар’єрність як державна політика

Безбар’єрність як державна політика
310916 ПЕРЕГЛЯДІВ

Безбар’єрність — не тільки про доступ, а про розвиток та життя загалом.

#центральнаюстиція активно працює у пріоритетних напрямках зі створення безбар’єрного простору, послуг та інформації. 

Саме це було визначено у плані заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії  в Україні на період до 2030 року.  

Нашими основними завданнями є: 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань безбар’єрності серед населення, яке звертається за правовою допомогою;

 написання інформаційних консультацій щодо використання гендерно чутливого підходу під час спілкування з постраждалими, які пережили насильство в умовах збройного конфлікту;

 забезпечення доступності безоплатної правової допомоги, соціальних послуг через проведення ознайомчих заходів для людей з порушеннями здоров’я. 

Нагадаємо, у 2021 році була прийнята Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10 

 

Стратегія визначає 6 основних напрямків розвитку для створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року такі, як суспільна та громадянська безбар’єрність. 

 

Під цим терміном розуміються рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільнополітичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності. 

 

освітня безбар’єрність - це рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя ❕,  а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей

економічна безбар’єрність.  Незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я всі громадяни мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

 інформаційна безбар’єрність - 

коли незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей люди мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.

 

🟢 фізична безбар’єрність - доступність усіх об’єктів фізичного оточення для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.

цифрова безбар’єрність - це коли усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.

Plastic Surgery Doctors
Мої відео