Plastic Surgery Doctors

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?
37245 ПЕРЕГЛЯДІВ

Документи для державної реєстрації статуту територіальної громади визначено відповідно до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150.

Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва), в тому числі статутів об’єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, здійснюється відповідними територіальними органами Мін’юсту, а статуту територіальної громади м. Києва – Мін’юстом, за заявою встановленого зразка. Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг або шляхом подання їх до відповідних територіальних органів Мін’юсту.

Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади (далі – статут) у двох примірниках та на електронних носіях;

б) копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту, оформлена відповідно до законодавства;

в) витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування щодо затвердження статуту.

Документи, що подаються для реєстрації статуту, повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Сторінки статуту прошиваються і пронумеровуються. Статут завіряється на звороті останньої сторінки підписом сільського, селищного, міського голови і скріплюється печаткою представницького органу місцевого самоврядування.

Орган, що здійснює реєстрацію статуту, не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та або оформлених інакше, ніж визначено законодавством. Орган, що здійснює реєстрацію статуту, перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.

Заява про реєстрацію статуту та подані з нею документи розглядаються у 30- денний термін.

Plastic Surgery Doctors
Мої відео